Simon Whitlock

First Name:
Simon
Last Name:
Whitlock

Tournament Bracket
25-07-2018 19:00
Simon Whitlock
James Wade
Grand Prix Last 32
Premier League Week 1 - Dublin
Premier League Week 2 - Cardiff
08-02-2018 19:00
Rob Cross
Simon Whitlock
Premier League Week 3 - Newcastle
Premier League Week 4 - Berlin
Premier League Week 6 - Leeds
Premier League Week 7 - Nottingham
Premier League Week 8 - Glasgow
Premier League Week 9 - Belfast
Premier League Week 10 - Judgement Night in Liverpool
Premier League Week 11 - Sheffield
Premier League Week 12 - Rotterdam (Bonus night)
Premier League Week 12 - Rotterdam
Premier League Week 13 - Manchester
Premier League Week 14 - Birmingham
Premier League Week 15 - Aberdeen
10-05-2018 19:00
Simon Whitlock
Rob Cross